Pretražite nekretnine

Tip nekretnine

Regija

građevinsko zemljište: Grad Zagreb, Žitnjak, 4.183,00 m2

  • Id nekretnine: 211215
  • Lokacija: Žitnjak
  • Površina: 4.183,00 m2
  • Cijena: 251.000,00 €

Zagreb, građevinsko zemljište u industrijskoj zoni, Žitnjak, 4.183 m2

Uža lokacija Struga gornja (zk.č. 6853/8 k.o. Grad Zagreb upisana u zk.ul.br. 15059 što odgovara k.č. 1014; 1015; 1016 k.o. Žitnjak).

POVRŠINA: Ukupna površina zemljišta je 4.183 m2.

ZONA: Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni (I - proizvodna namjena, urbano pravilo 2.10). Sukladno pravilima GUP-a moguća je gradnja industrijskih, obrtničkih, zanatskih, gospodarskih pogoni svih vrsta te skladišnih prostora kao i poslovnih, upravnih, uredskih i trgovačkih građevina. Omogućuje se gradnja slobodnostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina; Najveća izgrađenost građevne čestice je 50%, najveći Kin (koeficijent iskoristivost nadzemno) za proizvodnu namjenu i trgovačke komplekse 1,2, a 2,0 za poslovnu i ugostiteljsko turističku namjenu.

INFRASTRUKTURA: Na zemljištu postoji voda, provedena je struja - trafostanica je pored zemljišta

SPECIFIČNOSTI: Na trasi direktno pokraj zemljišta je planirana široka 22-metarska prometnica koja će spajati Čulinečku ulicu i Radničku cestu.

OGRANIČENJA: Potrebno je napraviti usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi jer se površine razlikuju.

DODATNE POGODNOSTI: Moguća je kupnja i susjednog zemljišta koje od predmetnog zemljišta dijeli put. Površina susjednog zemljišta je 14.264 m2 (k.č. 1011; 1012/5; 1012/6; 1012/7; 1012/8 k.o. Žitnjak) tako da bi ukupna površina oba zemljišta iznosila 18.447 m2. Veće zemljište se prodaje po cijeni od 45€/m2. U slučaju kupnje oba zemljišta u paketu cijena bi se prilagodila kupnji u paketu te bi bila povoljnija. Veće zemljište je u vlasništvu fizičke osobe, a manje u vlasništvu pravne osobe.

CIJENA: 60€/m2